Manier van aanpak en kosten:

Wij stellen het belang van de klant centraal en “gaan” voor een oplossing die voor u een concrete meerwaarde – afweging kosten en baten – oplevert.

Zodra u het probleem heeft voorgelegd het eerste oriënterende gesprek krijgt u een eerste overzicht van de aanpak van uw zaak. Ligt de zaak ingewikkeld dan kan dit meer tijd kosten.

De kosten van de advocaat kunnen op verschillende manieren betaald worden.

  1. U betaalt zelf de advocaat en kosten. Dit kan op uurtarief of een vaste prijsafspraak.
  2. U heeft een rechtsbijstandverzekering en maakt gebruik van uw recht zelf een advocaat op kosten van uw polis te kiezen. De advocaat declareert dan aan de verzekeraar.
  3. De advocaat vraagt een toevoeging aan en de staat betaalt een tijdgerelateerde vergoeding waarbij de cliënt zelf een deel betaalt*). Zie voor de actuele eigen kosten http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen.

De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Contact opnemen

Heeft u vragen over een familiezaak of wilt u gebruik maken van onze dienstverlening? Neem contact op via:

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten?

0344 607 897