Overige zaken

Door een eigen aanpak is het mogelijk om voor niet eerder genoemde zaken zeer gunstige resultaten te boeken. Het in overleg met u ontwikkelen van een strategie en actie in een vroeg stadium kan voorkomen dat een conflict onnodig escaleert.

Meng nooit te laat een advocaat in uw zaak en neem bij twijfel contact op en leg uw probleem voor. Vaak is meer mogelijk dan u denkt.

Contact opnemen

Heeft u vragen over een strafzaak of wilt u gebruik maken van onze dienstverlening? Neem contact op via:

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten?

0344 607 897